сервиз

Бензиноколонки Wayne

Запознай се със Семейството!

Една глобална платформа. Пет модела покриват всички изисквания и вариации. Семейството Wayne Helix се конфигурира лесно съгласно специфичните нужди на потребителите, без значение на техните искания за зареждане с гориво.