сервиз

Данъчни складове за горива

ЕНСИС ООД има изградени над 50 данъчни склада за гориво до края на 2015 година. Предстои цялостно изграждане на още 3 склада през 2016г.

  • Доставка на резервоари
  • Оборудване на резервоари
  • Полагане на тръбни трасета
  • Доставка, монтаж и калибровка на системи за блендиране и оцветяване на горива
  • Доставка и монтаж на ИКУНК
  • Доставка и монтаж на Акцизен софтуер
  • Приемане на обекта от Агенция Митници