сервиз

Web справки

Уеб интерфейсът, който се разработва и предлага от ЕНСИС ООД, представлява лесно и удобно решение за следене на наличности, продажби, обороти и натовареност на обект в реално време. Сервизът предоставя множество възможности за извършване на анализ на данни,  посредством имплементирани справки.

 

Web report