сервиз

Ценова листа

Ценова листа на "ЕНСИС" ООД валидна от 01.01.2024г. до следваща промяна.

•Цена на вложен труд на място на инсталацията и за отдалечено сервизиране за всеки започнат човекочас в работно време (от 9:00 ч., до 18:00 ч.): 72 лв. без ДДС

•Цена на вложен труд на място на инсталацията и за отдалечено сервизиране за всеки започнат човекочас извън работно време (от 18:00 ч. до 9:00 ч.): 117 лв. без ДДС

•Цена за изготвяне на блок-схема: 70.00 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална проверка на ЕСФП в присъствието на НАП и/или БИМ: 600 лв. без ДДС в рамките на 4 работни часа.

•Цена за труд при последваща проверка на ЕСФП в присъствието на НАП и/или БИМ: 300 лв. без ДДС в рамките на 4 работни часа.

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. нивомерна сонда в присъствието на НАП и/или БИМ без демонтаж на сондата: 85 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. нивомерна сонда в присъствието на НАП и/или БИМ с демонтаж на сондата: 130 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. разходомер на колонка за светли горива или пропан-бутан в присъствието на НАП и/или БИМ: 97.50 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. разходомер на колонка за компресиран природен газ в присъствието на НАП и/или БИМ: 200 лв. без ДДС

•Цена за годишен абонамент за пренос на данни през GPRS (СИМ карта): 98.00 лв. без ДДС при предплащане за 1 година или 12.50 лв. без ДДС при ежемесечно плащане

•Цена за годишен абонамент за софтуерно приложение OilSysService: 360.00 лв. без ДДС при предплащане за 1 година или 40.00 лв. без ДДС при ежемесечно плащане

•Цена за транспортните разходи за изминат километър от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обратно, находящ се в гр. София, ул. "Васил Кънчев" № 26 Г до местонахождението на техническите устройства, описани в Чл.1 от настоящия договор. Транспортните разходи се отчитат с двустранен сервизен протокол, в който са отразени реално изминатите разстояния в километри: 0.88 лв. без ДДС, но не по-малко от 72 лв. без ДДС в работно време и 1.10 лв. без ДДС, но не по-малко от 117 лв. без ДДС извън работно време

•Такса за посещение на сервизен техник при разстояние на обекта над 60 км. от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 40.00 лв. без ДДС

•Такса за посещение на сервизен техник при разстояние на обекта над 60 км. от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с преспиване: 292.00 лв. без ДДС

•Цена за наем на оборудване: В зависимост от оборудването съгласно запитване.

•Цена на резервни части и консумативи: Съгласно спецификация и вид на вложените части описани в сервизен протокол.

 

Ценова листа на "ЕНСИС" ООД валидна до 31.12.2023г. 

•Цена на вложен труд на място на инсталацията и за отдалечено сервизиране за всеки започнат човекочас в работно време (от 9:00 ч., до 18:00 ч.): 72 лв. без ДДС

•Цена на вложен труд на място на инсталацията и за отдалечено сервизиране за всеки започнат човекочас извън работно време (от 18:00 ч. до 9:00 ч.): 117 лв. без ДДС

•Цена за изготвяне на блок-схема: 70.00 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална проверка на ЕСФП в присъствието на НАП и/или БИМ: 600 лв. без ДДС в рамките на 4 работни часа.

•Цена за труд при последваща проверка на ЕСФП в присъствието на НАП и/или БИМ: 300 лв. без ДДС в рамките на 4 работни часа.

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. нивомерна сонда в присъствието на НАП и/или БИМ без демонтаж на сондата: 85 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. нивомерна сонда в присъствието на НАП и/или БИМ с демонтаж на сондата: 130 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. разходомер на колонка за светли горива или пропан-бутан в присъствието на НАП и/или БИМ: 97.50 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. разходомер на колонка за компресиран природен газ в присъствието на НАП и/или БИМ: 200 лв. без ДДС

•Цена за годишен абонамент за пренос на данни през GPRS (СИМ карта): 98.00 лв. без ДДС

•Цена за годишен абонамент за софтуерно приложение OilSysService: 216.00 лв. без ДДС

•Цена за транспортните разходи за изминат километър от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обратно, находящ се в гр. София, ул. "Васил Кънчев" № 26 Г до местонахождението на техническите устройства, описани в Чл.1 от настоящия договор. Транспортните разходи се отчитат с двустранен сервизен протокол, в който са отразени реално изминатите разстояния в километри: 0.88 лв. без ДДС, но не по-малко от 72 лв. без ДДС в работно време и 1.10 лв. без ДДС, но не по-малко от 117 лв. без ДДС извън работно време

•Такса за посещение на сервизен техник при разстояние на обекта над 60 км. от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 40.00 лв. без ДДС

•Такса за посещение на сервизен техник при разстояние на обекта над 60 км. от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с преспиване: 292.00 лв. без ДДС

•Цена за наем на оборудване: В зависимост от оборудването съгласно запитване.

•Цена на резервни части и консумативи: Съгласно спецификация и вид на вложените части описани в сервизен протокол.

 

Ценова листа на "ЕНСИС" ООД валидна до 01.11.2023г.

•Цена на вложен труд на място на инсталацията и за отдалечено сервизиране за всеки започнат човекочас в работно време (от 9:00 ч., до 18:00 ч.): 72 лв. без ДДС

•Цена на вложен труд на място на инсталацията и за отдалечено сервизиране за всеки започнат човекочас извън работно време (от 18:00 ч. до 9:00 ч.): 117 лв. без ДДС

•Цена за изготвяне на блок-схема: 70.00 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална проверка на ЕСФП в присъствието на НАП и/или БИМ: 500 лв. без ДДС в рамките на 4 работни часа.

•Цена за труд при последваща проверка на ЕСФП в присъствието на НАП и/или БИМ: 280 лв. без ДДС в рамките на 4 работни часа.

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. нивомерна сонда в присъствието на НАП и/или БИМ без демонтаж на сондата: 65 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. нивомерна сонда в присъствието на НАП и/или БИМ с демонтаж на сондата: 100 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. разходомер на колонка за светли горива или пропан-бутан в присъствието на НАП и/или БИМ: 75 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. разходомер на колонка за компресиран природен газ в присъствието на НАП и/или БИМ: 150 лв. без ДДС

•Цена за годишен абонамент за пренос на данни през GPRS (СИМ карта): 90.00 лв. без ДДС

•Цена за годишен абонамент за софтуерно приложение OilSysService: 204.00 лв. без ДДС

•Цена за транспортните разходи за изминат километър от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обратно, находящ се в гр. София, ул. "Васил Кънчев" № 26 Г до местонахождението на техническите устройства, описани в Чл.1 от настоящия договор. Транспортните разходи се отчитат с двустранен сервизен протокол, в който са отразени реално изминатите разстояния в километри: 0.88 лв. без ДДС, но не по-малко от 66 лв. без ДДС в работно време и 1.10 лв. без ДДС, но не по-малко от 117 лв. без ДДС извън работно време

•Такса за посещение на сервизен техник при разстояние на обекта над 60 км. от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 40.00 лв. без ДДС

•Такса за посещение на сервизен техник при разстояние на обекта над 60 км. от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с преспиване: 292.00 лв. без ДДС

•Цена за наем на оборудване: В зависимост от оборудването съгласно запитване.

•Цена на резервни части и консумативи: Съгласно спецификация и вид на вложените части описани в сервизен протокол.

 

Ценова листа на "ЕНСИС" ООД валидна до 30.09.2023г.

•Цена на вложен труд на място на инсталацията и за отдалечено сервизиране за всеки започнат човекочас в работно време (от 9:00 ч., до 18:00 ч.): 60 лв. без ДДС

•Цена на вложен труд на място на инсталацията и за отдалечено сервизиране за всеки започнат човекочас извън работно време (от 18:00 ч. до 9:00 ч.): 97.50 лв. без ДДС

•Цена за изготвяне на блок-схема: 60.00 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална проверка на ЕСФП в присъствието на НАП и/или БИМ: 300 лв. без ДДС

•Цена за труд при последваща проверка на ЕСФП в присъствието на НАП и/или БИМ: 220 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. нивомерна сонда в присъствието на НАП и/или БИМ без демонтаж на сондата: 50 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. нивомерна сонда в присъствието на НАП и/или БИМ с демонтаж на сондата: 82.50 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. разходомер на колонка за светли горива или пропан-бутан в присъствието на НАП и/или БИМ: 55 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. разходомер на колонка за компресиран природен газ в присъствието на НАП и/или БИМ: 130 лв. без ДДС

•Цена за техническо съдействие при проверка с БИМ: 100.00 лв. без ДДС

•Цена за техническо съдействие при проверка с НАП и БИМ: 150.00 лв. без ДДС

•Цена за годишен абонамент за пренос на данни през GPRS (СИМ карта): 90.00 лв. без ДДС

•Цена за годишен абонамент за софтуерно приложение OilSysService: 204.00 лв. без ДДС

•Цена за транспортните разходи за изминат километър от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обратно, находящ се в гр. София, ул. "Васил Кънчев" № 26 Г до местонахождението на техническите устройства, описани в Чл.1 от настоящия договор. Транспортните разходи се отчитат с двустранен сервизен протокол, в който са отразени реално изминатите разстояния в километри: 0.80 лв. без ДДС, но не по-малко от 60 лв. без ДДС в работно време и 1.05 лв. без ДДС, но не по-малко от 97.50 лв. без ДДС извън работно време

•Такса за посещение на сервизен техник при разстояние на обекта над 60 км. от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 40.00 лв. без ДДС

•Такса за посещение на сервизен техник при разстояние на обекта над 60 км. от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с преспиване: 292.00 лв. без ДДС

•Цена за наем на оборудване: В зависимост от оборудването съгласно запитване.

•Цена на резервни части и консумативи: Съгласно спецификация и вид на вложените части описани в сервизен протокол.

 

Ценова листа на "ЕНСИС" ООД валидна до 30.04.2023г.

•Цена на вложен труд на място на инсталацията и за отдалечено сервизиране за всеки започнат човекочас в работно време (от 9:00 ч., до 18:00 ч.): 60 лв. без ДДС

•Цена на вложен труд на място на инсталацията и за отдалечено сервизиране за всеки започнат човекочас извън работно време (от 18:00 ч. до 9:00 ч.): 97.50 лв. без ДДС

•Цена за изготвяне на блок-схема: 60.00 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална проверка на ЕСФП в присъствието на НАП и/или БИМ: 300 лв. без ДДС

•Цена за труд при последваща проверка на ЕСФП в присъствието на НАП и/или БИМ: 220 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. нивомерна сонда в присъствието на НАП и/или БИМ без демонтаж на сондата: 50 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. нивомерна сонда в присъствието на НАП и/или БИМ с демонтаж на сондата: 82.50 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. разходомер на колонка за светли горива или пропан-бутан в присъствието на НАП и/или БИМ: 55 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. разходомер на колонка за компресиран природен газ в присъствието на НАП и/или БИМ: 130 лв. без ДДС

•Цена за техническо съдействие при проверка с БИМ: 100.00 лв. без ДДС

•Цена за техническо съдействие при проверка с НАП и БИМ: 150.00 лв. без ДДС

•Цена за годишен абонамент за пренос на данни през GPRS (СИМ карта): 90.00 лв. без ДДС

•Цена за годишен абонамент за софтуерно приложение OilSysService: 204.00 лв. без ДДС

•Цена за транспортните разходи за изминат километър от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обратно, находящ се в гр. София, ул. "Васил Кънчев" № 26 Г до местонахождението на техническите устройства, описани в Чл.1 от настоящия договор. Транспортните разходи се отчитат с двустранен сервизен протокол, в който са отразени реално изминатите разстояния в километри: 0.80 лв. без ДДС, но не по-малко от 60 лв. без ДДС в работно време и 1.05 лв. без ДДС, но не по-малко от 97.50 лв. без ДДС извън работно време

•Такса за посещение на сервизен техник при разстояние на обекта над 60 км. от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 35.00 лв. без ДДС

•Цена за наем на оборудване: В зависимост от оборудването съгласно запитване.

•Цена на резервни части и консумативи: Съгласно спецификация и вид на вложените части описани в сервизен протокол.

 

Ценова листа на "ЕНСИС" ООД валидна до 31.12.2022г.

•Цена на вложен труд на място на инсталацията и за отдалечено сервизиране за всеки започнат човекочас в работно време (от 9:00 ч., до 18:00 ч.): 54.17 лв. без ДДС

•Цена на вложен труд на място на инсталацията и за отдалечено сервизиране за всеки започнат човекочас извън работно време (от 18:00 ч. до 9:00 ч.): 81.25 лв. без ДДС

•Цена за изготвяне на блок-схема: 60.00 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална проверка на ЕСФП в присъствието на НАП и/или БИМ: 240 лв. без ДДС

•Цена за труд при последваща проверка на ЕСФП в присъствието на НАП и/или БИМ: 200 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. нивомерна сонда в присъствието на НАП и/или БИМ без демонтаж на сондата: 45 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. нивомерна сонда в присъствието на НАП и/или БИМ с демонтаж на сондата: 75 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. разходомер на колонка за светли горива или пропан-бутан в присъствието на НАП и/или БИМ: 50 лв. без ДДС

•Цена за труд при първоначална или последваща проверка на 1 бр. разходомер на колонка за компресиран природен газ в присъствието на НАП и/или БИМ: 120 лв. без ДДС

•Цена за техническо съдействие при проверка с БИМ: 90.00 лв. без ДДС

•Цена за техническо съдействие при проверка с НАП и БИМ: 135.00 лв. без ДДС

•Цена за годишен абонамент за пренос на данни през GPRS (СИМ карта): 84.00 лв. без ДДС

•Цена за годишен абонамент за софтуерно приложение OilSysService: 72.00 лв. без ДДС

•Цена за транспортните разходи за изминат километър от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обратно, находящ се в гр. София, ул. "Васил Кънчев" № 26 Г до местонахождението на техническите устройства, описани в Чл.1 от настоящия договор. Транспортните разходи се отчитат с двустранен сервизен протокол, в който са отразени реално изминатите разстояния в километри: 0.85 лв. без ДДС, но не по-малко от 54.17 лв. без ДДС в работно време и 0.95 лв. без ДДС, но не по-малко от 81.25 лв. без ДДС извън работно време

•Такса за посещение на сервизен техник при разстояние на обекта над 60 км. от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 30.00 лв. без ДДС

•Цена за наем на оборудване: В зависимост от оборудването съгласно запитване.

•Цена на резервни части и консумативи: Съгласно спецификация и вид на вложените части описани в сервизен протокол.