сервиз

повече за продукти и услуги

Новини

25 апр.

2023

ЕНСИС ООД започна изграждането на нов обект в гр. Бургас
ЕНСИС ООД започна изграждането на нов обект на ЕМИ ООД в гр. Бургас. Обектът ще бъде изграден преди началото на летния туристически сезон!

24 апр.

2023

ЕНСИС ООД и ЕКО
ЕНСИС ООД започна реконструкция на газовите съоръжения на 9 от обектите на гръцката верига от бензиностанции " ЕКО".

11 апр.

2023

ОБЯВА
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за Изготвяне на ПУП-ИПРЗ за обединяване на УПИ XV-230 и останалата реална част от ПИ 230 в кв. 23 по плана на с. Главановци община Трън, област Перник с площ на целия имот от 4000 кв.м. във връзка с инвестиционното ни намерение за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kW за добив на електрическа енергия в собствения ни имот./наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/