сервиз

ЕНСИС ООД започна изграждането на нов обект в гр. Бургас

25 апр.

2023

ЕНСИС ООД  доставя и монтира следното оборудване на нов обект на ЕМИ ООД в гр. Бургас:

- технологични тръбопроводи за светли горива

- технологични тръбопроводи за пропан-бутан

- колонки за светли горива, пропан-бутан, компресиран природен газ и AdBlue